Choroba Schereumanna

Najczęściej występującą chorobą w przebiegu której dochodzi do powstania nadmiernej kyfozy piersiowej jest choroba Schereumanna. Patologia dotyczy głównie płaszczyzny strzałkowej. Częstość występowania w populacji sięga 0,4-8,3%. Choroba równie często dotyczy dziewcząt, jak i chłopców. Głównymi objawami powodującymi zgłaszanie się do lekarza są: narastające zaokrąglenie pleców i dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Kyfoza większa niż 45°, jak i obecność klinowato zniekształconych więcej niż dwóch trzonów kręgowych na szczycie deformacji oraz tzw. guzków Schmorla stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego. We wczesnych postaciach pomocny jest MRI kręgosłupa.

Przyczyny choroby

Etiologia choroby Scheuermanna jest nieznana.

Poczatek choroby przypada zwykle między 12 a 14 rokiem życia. Niejednokrotnie proces chorobowy rozpoczyna się wcześniej.
Podstawą rozpoznania (poza badaniem klinicznym) jest RTG w projekcji bocznej.
Relacja zachorowalności wśród kobiet i mężczyzn wynosi średnio 1.5:1

Nieoperacyjne leczenie Choroby Scheuermana
Kyfoza piersiowa większa niż 60° jest u pacjentów wyraźnie widoczna. Celem podjęcia leczenia jest działanie zmierzające do zahamowania progesji deformacji i uniknięcie komplikacji zdrowotnych w przyszłości.
Zachowawcze leczenie choroby Scheuermmanna jest zbliżone do leczenia skoliozy idiopatycznej

Po ocenie deformacji i ryzyka jej postępu następuje wybór właściwej metody leczenia.

Leczenie gorsetem wykorzystywane jest w celu zapobiegania, progresji (postępowi) deformacji.
W leczeniu deformacji kyfotycznych najczęściej stosuje się gorset typu Milwaukee.

Operacyjne leczenie Choroby Scheuermanna

Wskazania do podjęcia leczenia operacyjnego :

  • Pacjenci z kyfozą >= 65°.
  • Dorośli, z przwlekłym bólem, progresją skrzywienia lub postępującymi objawami neurologicznymi.

(PM)

r2
Kyfoza w przebiegu choroby Schereumanna

 

Choroba Schereumanna

Przyczyny choroby

Etiologia choroby Scheuermanna jest nieznana.

Poczatek choroby przypada zwykle między 12 a 14 rokiem życia. Niejednokrotnie proces chorobowy rozpoczyna się wcześniej.

Podstawą rozpoznania (poza badaniem klinicznym) jest RTG w projekcji bocznej.

Relacja zachorowalności wśród kobiet i mężczyzn wynosi średnio 1.5:1

15 letni chłopiec z chorobą Scheuermanna. Widoczna hyperkyfoza piersiowa strukturalna.
W pochyleniu uwidacznia się garb żebrowy.

 

Nieoperacyjne leczenie Choroby Scheuermana

Kyfoza piersiowa większa niż 60° jest u pacjentów wyraźnie widoczna. Celem podjęcia leczenia jest działanie zmierzające do zahamowania progesji deformacji i uniknięcie komplikacji zdrowotnych w przyszłości.

Zachowawcze leczenie choroby Scheuermmanna jest zbliżone do leczenia skoliozy idiopatycznej

Po ocenie deformacji i ryzyka jej postępu następuje wybór właściwej metody leczenia.

Leczenie gorsetem wykorzystywane jest w celu zapobiegania, progresji (postępowi) deformacji.

W leczeniu deformacji kyfotycznych najczęściej stosuje się gorset typu Milwaukee.

Zastosowanie gorsetu typu Milwaukee w leczeniu kyfozy młodzieńczej.

Operacyjne leczenie Choroby Scheuermanna

Wskazania do podjęcia leczenia operacyjnego :

  • Pacjenci z kyfozą >= 65°.
  • Dorośli, z przwlekłym bólem, progresją skrzywienia lub postępującymi objawami neurologicznymi.
Pacjent z chorobą Scheuermmanna przed i po operacji.

(PM)