Polityka redakcyjna

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_text margin="none,none,none,none"]
  1. Skolioza.org to godne zaufania i dobrze poinformowane źródło wiadomości z dziedziny ochrony zdrowia. Zamiarem Skolioza.org jest dostarczanie Użytkownikowi najbardziej obiektywnych, rzetelnych i dokładnych informacji na temat zdrowia oraz zapewnienie, aby Witryna była praktycznym i użytecznym źródłem wiedzy na tematy związane z medycyną i ochroną zdrowia. Wysiłki zespołu redakcyjnego Skolioza.org skupiają się na dostarczaniu całego spektrum informacji, odpowiednio wyselekcjonowanych. Należy jednak pamiętać, że informacje zawarte w Witrynie lub jakiejkolwiek innej witrynie internetowej nie powinny zastępować specjalistycznej opieki lekarskiej. Przed wykorzystaniem takich informacji, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się ze specjalistą.

     

  2. Zespół redakcyjny Skolioza.org tworzy Treści własne oraz treści w Strefach publicznych. Zespół Skolioza.org tworzy Treści własne kierując się następującymi kryteriami:a) Użyteczność. Publikacje obejmują najświeższe doniesienia na tematy dotyczące zdrowia, informacje o pojawieniu się na rynku nowych produktów i leków, wycofaniu ze sprzedaży określonych produktów lub leków i komunikaty o wykrytych działaniach niepożądanych, porady medyczne, komentarze ekspertów na temat radzenia sobie z problemami zdrowotnymi i chorobami oraz ich unikania.b) Istotność kliniczna. Najnowsze odkrycia z dziedziny medycyny, publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych, recenzowanych przez specjalistów w procesie wydawniczym.

    c) Trendy. Tematy będące w centrum zainteresowania, świadomość społeczna w obszarach związanych z ochroną zdrowia i najnowsze trendy w dziedzinach dotyczących zdrowia, takich jak odżywianie, kondycja fizyczna, przeciwdziałanie starzeniu, zdrowy styl życia, alternatywne metody leczenia i inne.

    d) Rzetelność dziennikarska. Podstawowym zadaniem zespołu Skolioza.org jest zaznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy obiektywnymi materiałami dziennikarskimi i pozostałymi treściami, w tym płatnymi treściami o charakterze promocyjnym tak, aby Użytkownik mógł z łatwością odróżnić jedne od drugich. Zespół Skolioza.org  hołduje zasadom pozwalającym na utrzymanie najwyższego poziomu dziennikarstwa, w szczególności przez dostarczanie informacji własnych oraz na prezentowaniu zweryfikowanych wcześniej treści pochodzących z innych źródeł. Zespół redakcyjny Skolioza.org dokłada wszelkich starań, by Treści publikowane w Witrynie były wiarygodne, aktualne i użyteczne.

    e) Niezależność dziennikarska. Zespół Skolioza.org kieruje się wzorcowymi zasadami uczciwości, rzetelności i obiektywizmu, odpowiedzialnego i niezależnego dziennikarstwa.

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row]

 

(PM)