Polityka reklamowa

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_code margin="none,none,none,none"]

Polityka Reklamowa i Promocyjna. Niniejsze zasady określają sposób eksponowania w Witrynie oraz usuwania z niej Reklam i Promocji.

  1. Skolioza.org może według własnego uznania określać rodzaje Reklam akceptowanych i wyświetlanych w Witrynie, a przyjęcie przez Skolioza.org Reklamy w żadnym wypadku nie będzie uważane za jakąkolwiek formę poparcia reklamowanych produktów, usług lub określonego podmiotu zajmującego się ich produkcją, dystrybucją lub promocją. Aktualnie strona Skolioza.org nie publikuje reklam. Do odwołania.
  2. Skolioza.org nie udzieli zgody na umieszczenie Reklamy produktów nielegalnych lub niestosownych. Skolioza.org nie będzie przyjmować Reklam, które w opinii Skolioza.org są nieestetyczne.
  3. Reklama nie może zawierać jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd lub obraźliwych, w tym materiałów, które przedstawiają w fałszywym świetle, ośmieszają lub atakują jakąkolwiek osobę lub grupę osób ze względu na wiek, kolor skóry, kraj pochodzenia, rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność. Nie jest dozwolone umieszczanie Reklam, które mogą naruszyć wizerunek Skolioza.org lub Witryny.
  4. Skolioza.org zastrzega sobie prawo do określenia odpowiedniego sposobu prezentacji Reklam w Witrynie.
  5. Skolioza.org zachowuje wyłączne prawo do określenia sposobu wyświetlania w Witrynie Skolioza.org  wszelkich wyników wyszukiwania określonej informacji według słowa kluczowego lub tematu.
  6. Reklama musi wyraźnie określać reklamodawcę. Wszelkie treści reklamowe umieszczone w Witrynie będą w sposób wyraźny i jednoznaczny oznakowane jako takie, a Skolioza.org nie będzie umieszczać w Witrynie żadnych Reklam, które nie byłyby w ten sposób oznakowane. Klikając na reklamę użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową reklamodawcy/sponsora.
  7. Reklamodawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności reklamę produktów farmaceutycznych, która powinna spełniać wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t.j.). Skolioza.org zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich Reklam pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Skolioza.org poweźmie informację o jakimkolwiek naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, wówczas może usunąć daną Reklamę z Witryny.
  8. Skolioza.org poszukuje sponsorów w postaci organizacji, producentów i innych liczących się na rynku podmiotów zajmujących się propagowaniem wiedzy na temat zdrowia i stylu życia, tak by Użytkownik otrzymał jak najwięcej obszernych informacji na temat usług medycznych, metod leczenia i produktów dostępnych na rynku środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, środków dietetycznych i kosmetyków.
  9. Treści sponsorowane zamieszczane w Witrynie to materiały tworzone, dostarczane lub pozostające pod wpływem wymienionego z nazwy sponsora. Treści sponsorowane podlegają zasadom określonym w Polityce Reklamowej, natomiast nie są ograniczone Polityką Redakcyjną. Za wiarygodność i obiektywizm treści sponsorowanych odpowiedzialny jest sam sponsor. Wszelkie treści tworzone, dostarczane lub pozostające pod wpływem sponsora są oznaczone nagłówkiem "Sponsorowane przez" lub "Od naszego sponsora". Treści sponsorowane chronione są prawami autorskimi przysługującymi ich sponsorom lub innym podmiotom. Każda ze sponsorowanych stron opatrzona jest nagłówkiem informującym, że treści w niej zawarte są tworzone, dostarczane lub współtworzone przy udziale sponsora oraz znajdują się pod jego wyłączną kontrolą redakcyjną. Użytkownik jest każdorazowo powiadamiany, że określony materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy przed aktywowaniem dostępu do niego. Odnośniki (linki) do materiałów promocyjno-reklamowych są opatrzone nagłówkiem właściwym dla treści sponsorowanych i logo lub nazwą sponsora. Treści sponsorowane mogą zawierać odnośniki do witryny internetowej sponsora. Jeżeli strony sponsorowane zawierają odnośniki do witryny internetowej sponsora, Skolioza.org zaznacza, iż Użytkownik korzysta ze strony internetowej osób trzecich.
[/mp_code] [/mp_span] [/mp_row]