O Fundacji

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_text margin="none,none,none,none"]

Fundacja Kręgosłup w Działaniu została powołana w celu podejmowania inicjatyw w sferze szeroko pojętej edukacji na rzecz zdrowia.
Misją fundacji jest edukacja w zakresie świadomej profilaktyki i leczenia kręgosłupa.
Działania kierujemy do szerokiej grupy osób. Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie, motywowanie i angażowanie ludzi do pełnego i profesjonalnego rozumienia i nabywania nawyków służących zdrowiu.

 

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row]

 

(PM)