Polityka prywatności

[mp_row] [mp_span col="12"]
Skolioza.org zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów
przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności
po stronie Skolioza.org.

  1.  Administratorem podanych danych osobowych jest Skolioza.org.
  2. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do Skolioza.org. Dane będą przetwarzane przez Skolioza.org w celu podjęcia przez Skolioza.org na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług Skolioza.org. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez Skolioza.org podmiotom trzecim.
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt 2. Skolioza.org informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4.  W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@skolioza.pl.
  5. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Skolioza.org informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
[/mp_span] [/mp_row]