Plastyka Garbu

Pacjenci z dużymi sztywnymi deformacjami i towarzyszącym garbem żebrowym wymagają etapowego leczenia. Poza klasyczną stabilizacją kręgosłupa przy użyciu wszczepów, w II etapie leczenia można wykonać plastykę garbu żebrowego. Jest to również bardzo rozległa operacja, która ma teoretycznie charakter zabiegu kosmetycznego.

Poprawa wyglądu pleców poprzez usunięcie garbu żebrowego stanowi jednak u większości pacjentów ze skoliozą, tak samo istotny element leczenia, jak i sama stabilizacja kręgosłupa.
Standardowo w większości ośrodków zajmujących się chirurgią kręgosłupa, wykonywana jest tylko jednostronna - dotyczącą jedynie wypukłej strony pleców (najczęściej prawej) plastyka garbu.

Wadą takiego postępowania jest pozostawienie dużej dysproporcji pomiędzy obiema połowami grzbietu wypukłą i zapadniętą stroną (przeważnie lewą).
Tylko nieliczni chirurdzy wykonują tzw. podwójną korekcję garbu.
Obejmuje ona zarówno stronę wypukłą-garb żebrowy, jak i stronę wklęsłą. Rekonstrukcja wklęsłej strony grzbietu z jej elewacją (podniesieniem) pozwala w efekcie uzyskać bardzo znaczną korekcję dysproporcji pomiędzy obiema stronami pleców.

plastyka2a
plastyka4a

Pacjentka ze skoliozą.
Widoczne esowate skrzywienie kręgosłupa i olbrzymi garb żebrowy.

plastyka1aa
plastyka3a

Stan po stabilizacji kręgosłupa i obustronnej plastyce garbu.
Obniżenie strony wypukłej (prawej) i elewacji (podniesieniu) strony lewej.
Zabieg pozwolił na uzyskanie efektu równych pleców.

plastyka5a
plastyka6a
plastyka7a

Foto. Pacjentka przed i po operacyjnym leczeniu dużej sztywnej skoliozy z obustronną plastyką garbu.

 

(PM)