Leczenie

Leczenie

Zasady leczenia są bardzo zbliżone do tych podanych w leczeniu skolioz: 

  • Obserwacja ewentualnego postępu deformacji przy kyfozach średnio nasilonych 

  • Stosowanie gorsetów ortopedycznych, modyfikowanych co 4-6 miesięcy, przy sklinowaceniu trzonów powyżej 50 i w skrzywieniach w płaszczyźnie strzałkowej 45-65° przy przewidywanym okresie wzrostowym 1-2 lata.

    Przy braku efektu leczenia zachowawczego, również z zastosowaniem gorsetu, istnieje wskazanie do leczenia operacyjnego. Takie leczenie zapobiega postępowi skrzywienia, który może nastąpić również po okresie wzrostowym, zmniejsza ryzyko rozwoju zmian zwyrodnieniowych w związku ze zmniejszeniem nieprawidłowych obciążeń kręgosłupa, jak i ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych występujących u części pacjentów z tej grupy.

  • Leczenie operacyjne dotyczy dużych deformacji, tych od 65° i przy sklinowaceniu trzonów powyżej 10°, jak i w sytuacjach wystąpienia objawów neurologicznych

    Możliwości operacyjnej korekcji deformacji obejmują wykorzystanie opisanych już przy skoliozie technik: 

  • izolowany dostęp tylny z korekcją i tylną stabilizacją i usztywnieniem kręgosłupa, 

  • przednie uwolnienie i usztywnienie kręgosłupa połączone z tylną stabilizacją, 

  • przednia korekcja i stabilizacja kręgosłupa

Leczenie

Zdjęcia - Kyfoza: leczenie


Obraz MR przed operacją - rdzeń przewieszony na garbie kyfotycznym ucisk rdzenia na szczycie deformacji kyfotycznej rdzeń całkowicie niewidoczny w obrazie MR


Obraz MR po odbarczeniu dobrze widoczny odbarczony rdzeń kręgowy z zachowaną ciągłością


Dziecko z uciskiem rdzenia poprzez struktury kręgoslupa z kyfotyczną deformacją

Operacja z wykorzystaniem potencjałów rdzeniowych


Stan po tylnym odbarczeniu i stabilizacji kręgosłupa

(PM)