Myelomeningocele – Przepuklina oponowo-rdzeniowa

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_heading margin="none,none,none,none"]

MYELOMENINGOCELE – PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA

[/mp_heading] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_text margin="none,none,none,none"]

Tej wrodzonej wadzie często towarzyszy deformacja kręgosłupa (skolioza, kyfoza) Częstość występowania deformacji kręgosłupa zależy od wysokości porażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie od poziomu rozszczepu powyżej L3.

Deformacja kręgosłupa występuje w 100% przy rozszczepie na poziomie piersiowego odcinka kręgosłupa w porównaniu z ryzykiem 60%, gdy wada obejmuje kręgosłup od poziomu L4.

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_accordion style="light" margin="none,none,none,none"] [mp_accordion_item title="Zdjęcia 1" active="false"] myelomeningocele1

Kyfoza lędźwiowa występuje w ok. 8-15% przypadków. Próby leczenia gorsetem deformacji kręgosłupa w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej mogą być mało skuteczne, ale warto podjąć próbę takiego leczenia.[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcia 2" active="false"] myelomeningocele2

Obraz patologii uzupełnia zwykle hyperlordoza (nadmierna lordoza) wynikająca z towarzyszącego przykurczu stawów biodrowych
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 3" active="false"] myelomeningocele3

Bardzo istotnym elementem leczenia przy użyciu gorsetów ortopedycznych jest właściwa pielęgnacja pacjenta. Na szczególna uwagę zasługują odleżyny i deformacje klatki piersiowej, które mogą powstać przy leczeniu gorsetem.
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 4" active="false"] myelomeningocele4

Typowy wygląd okolicy lędźwiowej w pacjenta z przepukliną oponowo-rdzeniową (Myelomeningocele)
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 5" active="false"] myelomeningocele5

Obraz rezonansu magnetycznego (MR). Widoczny ubytek tylnych struktur kręgosłupa - przepuklina.
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 6" active="false"] myelomeningocele6

myelomeningocele7
myelomeningocele8
myelomeningocele9

Część pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową wymaga przed zabiegiem stabilizacji kręgosłupa wszczepienia expandera skórnego w celu przygotowania skóry do pokrycia stabilizacji.
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcia 7" active="false"]

myelomeningocele10
myelomeningocele11

Fotografia i RTG pacjenta z z przepukliną oponowo-rdzeniową przed operacją- widoczny olbrzymi garb kyfotyczny.
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 8" active="false"]

myelomeningocele12
myelomeningocele13
[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcia 9" active="false"]
myelomeningocele14
myelomeningocele15
[/mp_accordion_item] [/mp_accordion] [/mp_span] [/mp_row]

(PM)