Wrodzone

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_heading margin="none,none,none,none"]

WRODZONE

[/mp_heading] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"]

PACJENT I

[mp_accordion style="light" margin="none,none,none,none"] [mp_accordion_item title="Pacjent z kyfozą. Zdjęcie boczne przed operacją." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="RTG boczne kręgosłupa przed operacją." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcie śródoperacyjne implantacja koszyków międzytrzonowych w celu rekonstrukcji kolumny przedniej." active="false"] 20080929_b3
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Stan po implantacji systemu stabilizacyjnego." active="false"] 20080929_b4
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcie pacjenta wykonane po operacji." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="RTG boczny kręgosłupa po operacji. Dostęp przedni z rekonstrukcją kolumny przedniej kręgosłupa." active="false"]
[/mp_accordion_item] [/mp_accordion] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"]

PACJENT II

[mp_accordion style="light" margin="none,none,none,none"] [mp_accordion_item title="Usunięcie/ wycięcie dysków w obszarze deformacji" active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Implanty kręgosłupowe zamocowane do trzonów." active="false"] p-2
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcie śródoperacyjne- stan po operacji kręgosłupa w kyfozie. Widoczne odtworzone wysokości przestrzeni międzytrzonowych z wykorzystaniem koszyków wypełnionych przeszczepami kostnymi. Ramowy system stabilizacyjny." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Śródoperacyjny obraz kręgosłupa. Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcie RTG po operacji pacjenta" active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="MRI kręgosłupa w Chorobie Scheuermanna.Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa." active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Zdjęcie RTG przed operacją pacjenta kyfoza 68 stopni" active="false"]
[/mp_accordion_item] [mp_accordion_item title="Implant kręgosłupowy" active="false"] p-10
[/mp_accordion_item] [/mp_accordion] [/mp_span] [/mp_row]

(PM)