Częstość występowania

Częstość występowania skoliozy w populacji ludzkiej została określona w badaniach Kane. Stwierdzono równocześnie wysokie ryzyko występowania rodzinnego, nawet do 20%. Cechą charakterystyczną choroby jest również przewaga płci żeńskiej.

Skolioza postępująca i wymagająca leczenia
występuje 7 razy częściej u dziewczynek niż u chłopców.

obraz2

Skolioza w generalnej populacji występuje u mniej niż 1 na 100 osób.

obraz1

kąt wg Cobba
(w stopniach)
częstość występowania kobiety/mężczyźni

> 10 2-3% (1,4-2):1
> 20 0,3-0,5% 5,4:1
> 30 0,1%-0,3% 10:1
> 4O < 0,1

Tabl. 1. Epidemiologia skoliozy idiopatycznej wg Kane.

Postęp skoliozy związany jest z okresami przyspieszonego wzrostu dziecka, szczególnie przed okresem dojrzewania. W tabeli zestawiono ryzyko postępu deformacji w zależności od wieku pacjenta i wielkości skrzywienia.

wiek w latach 5-19 (w stopniach) 20-29 (w stopniach)

< 10 45% 100%
11-12 23% 61%
13-14 8% 37%
> 15 4% 16%

Tabl. 2 Wiek pacjenta a procent skolioz postępujących wg Littla.

 

(PM)