Skolioza dorosłych

Nadal nierozwiązanym problemem terapeutycznym jest skolioza dorosłych pacjentów (powyżej 18 roku życia) Poza postępem deformacji najistotniejszy problem tych chorych stanowią nasilające się dolegliwości bólowe i zaburzenia neurologiczne (np. zespoły korzeniowe). W niektórych przypadkach najlepsze efekty leczenia uzyskuje się na drodze operacyjnej. Nie ma określonego limitu wieku, jeżeli chodzi o leczenie operacyjne.

[mp_row] [mp_span col="12"] [mp_heading margin="none,none,none,none"] [/mp_heading] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_text margin="none,none,none,none"]

SKOLIOZA DOROSŁYCH

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_heading margin="none,none,none,none"]

ZDJĘCIA - SKOLIOZA DOROSŁYCH

[/mp_heading] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_accordion style="light" margin="none,none,none,none"] [mp_accordion_item title="Rentgen po operacji (1rok) stan po wszczepieniu tzw. rozwórek rosnących, które są wydłużane wraz ze wzrostem pacjenta i postępem skrzywienia." active="false"]


1_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="RTG AP+B Typowa skolioza dorosłych. Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, zapadnięte dyski. Nasilone zmiany zwyrodnieniowe - widoczne podwichnięcie L3-L4" active="false"]


2_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="RTG B kręgosłupa. Bardzo nasilone zmiany zwyrodnieniowe. - widoczne podwichnięcie L3-L4 Widoczna lordoza lędźwiowa." active="false"]


3_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Obraz CT pacjentki. Całkowity brak dysków w przebiegu chorob." active="false"]


4_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Obraz MR tej samej pacjentki. Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, dyski pozbawione wody, podwichnięcie między trzonami." active="false"]


5_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcie śródoperacyjne. Widoczne podwichnięcie trzonów kręgowych." active="false"]


6_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcie śródoperacyjne. Usunięty całkowicie suchy dysk." active="false"]


7_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Zdjęcie śródoperacyjne po korekcji i stabilizacji kręgosłupa." active="false"]


8_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Stan po stabilizacji przedniej kręgosłupa. Rentgen boczny - widoczna odtworzona fizjologiczna lordoza u pacjentki." active="false"]


9_nowe

[/mp_accordion_item][mp_accordion_item title="Stan po operacji kręgosłupa. Wyraźne wyrównanie prawego trójkąta talii. Dobra kompensacja, symetryczne ustawienie miednicy." active="false"]


10_nowe

[/mp_accordion_item] [/mp_accordion] [/mp_span]  

(PM)
[/mp_row]