Drenaż jamy opłucnej po operacjach z dostępu przedniego

Pacjenci po zabiegu z wykorzystaniem stabilizacji przedniej w większości przypadków wymagają założenia drenażu do opłucnej. Celem takiego postępowania jest odprowadzenie powietrza i krwi z jamy opłucnej. Dren w klatce piersiowej utrzymuje się zwykle przez dwie, trzy doby.

drenaz_1

ryc.1 Większość operacji z otwarciem klatki piersiowej wymaga zastosowania pooperacyjnego drenażu jamy opłucnej, tzn. umieszczenia w jamie opłucnej drenu z otworami (ryc.1) podłączonego do butli z podciśnieniem.

drenaz_3

ryc.2. Rola drenażu to odprowadzanie krwi i powietrza z jamy opłucnej po zabiegu operacyjnym.

drenaz_4

ryc.3 Zamknięcie klatki piersiowej z umieszczonym wewn. drenażem jamy opłucnej.

drenaz_6

ryc.4 Dren wyprowadzony z klatki piersiowej.

drenaz_7

ryc.5 Widoczne połączenie drenu do butli pod ciśnieniem.

drenaz_8

ryc.6 Pacjentka po operacji kręgosłupa z dostępu przedniego w tzw. „0” dobie po operacji. Widoczny „pracujący” drenaż jamy opłucnej.

drenaz_9

ryc.7 Pacjentka w pierwszej dobie po operacji z tzw. dostępu przedniego. Drenaż nie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania pacjentki. Wskazana zwykła aktywność chorej (chodzenie, siedzenie, gimnastyka oddechowa). Drenaż jamy opłucnej jest usuwany po operacji zwykle w 2-5 dobie od zabiegu.

(PM)