DOSTĘP PRZEDNI – OPERACJA KYFOZY

20080929_b1_0

Pacjent z kyfozą. Zdjęcie boczne przed operacją.

20080929_b2_0

RTG boczne kręgosłupa przed operacją.

20080929_b3_0

Zdjęcie śródoperacyjne implantacja koszyków międzytrzonowych w celu rekonstrukcji kolumny przedniej.

20080929_b4_0

Stan po implantacji systemu stabilizacyjnego.

20080929_b5_0

Zdjęcie pacjenta wykonane po operacji.

20080929_b6_0

RTG boczny kręgosłupa po operacji. Dostęp przedni z rekonstrukcją kolumny przedniej kręgosłupa.

p-1_0Usunięcie/ wycięcie dysków w obszarze deformacji
p-2_0Śródoperacyjny obraz kręgosłupa. Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.
p-3_0

Implant kręgosłupowy

p-4_0

Implanty kręgosłupowe zamocowane do trzonów.

p-5_0

Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.

p-6_0

Korekcja kyfozy poprzez dystrakcję (rozszerzenie przestrzeni międzytrzonowych)

p-7_0

Zdjęcie śródoperacyjne- stan po operacji kręgosłupa w kyfozie. Widoczne odtworzone wysokości przestrzeni międzytrzonowych z wykorzystaniem koszyków wypełnionych przeszczepami kostnymi. Ramowy system stabilizacyjny.

p-8_0

MRI kręgosłupa w Chorobie Scheuermanna.Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.

p-9_0

Zdjęcie RTG przed operacją pacjenta kyfoza 68 stopni

p-10_0

Zdjęcie RTG po operacji pacjenta

(PM)