Zastosowanie bloku silikonowego

Ta operacja może być wykonana niezależnie od wieku. W wybranych przypadkach klasyczną plastykę garbu strony wypukłej (wycięcie fragmentów żeber) można uzupełnić o elewację (uniesienie) strony wklęsłej grzbietu z wykorzystaniem bloku silikonowego.

g6

Pacjentka ze skoliozą po leczeniu operacyjnym ze stabilizacją. Wiek 30 lat. Widoczna uniesiona prawa cześć grzbietu i zapadnięta lewa. Wyraźna dysproporcja w symetrii grzbietu widoczna na zdjęciu.

g7

Schematyczny rozkład deformacji. Po prawej stronie zarysy uwypuklonych 5. żeber. Pośrodku stara blizna pooperacyjna-do wycięcia w trakcie operacji. Dostęp do plastyki garbu odbywa się z jej wykorzystaniem.

g1

Widoczne resekowanie (wycinanie) fragmentu żebra po stronie wypukłej deformacji.

g2

Fragmenty wyciętych żeber.

g3

Przygotowanie miejsca pod implantację bloku silikonowego.

g4

Implantacja bloku silikonowego.

g5

Stan po operacji. Widoczna obniżona wypukła część garbu poprzez wycięcie fragmentów żeber i uniesiona lewa cześć grzbietu dzięki wykorzystaniu bloku silikonowego.

g8

Ta sama pacjentka. Stan po operacji obustronnej plastyki garbu, resekcji żeber po stronie wypukłej, elewacji strony wklęsłej z zastosowaniem bloku silikonowego. Widoczne wyrównanie wysokości grzbietu.

Ta operacja może być wykonana niezależnie od wieku. W wybranych przypadkach klasyczną plastykę garbu strony wypukłej (wycięcie fragmentów żeber) można uzupełnić o elewację (uniesienie) strony wklęsłej grzbietu z wykorzystaniem bloku silikonowego.

g6

Pacjentka ze skoliozą po leczeniu operacyjnym ze stabilizacją. Wiek 30 lat. Widoczna uniesiona prawa cześć grzbietu i zapadnięta lewa. Wyraźna dysproporcja w symetrii grzbietu widoczna na zdjęciu.

g7

Schematyczny rozkład deformacji. Po prawej stronie zarysy uwypuklonych 5. żeber. Pośrodku stara blizna pooperacyjna-do wycięcia w trakcie operacji. Dostęp do plastyki garbu odbywa się z jej wykorzystaniem.

g1

Widoczne resekowanie (wycinanie) fragmentu żebra po stronie wypukłej deformacji.

g2

Fragmenty wyciętych żeber.

g3

Przygotowanie miejsca pod implantację bloku silikonowego.

g4

Implantacja bloku silikonowego.

g5

Stan po operacji. Widoczna obniżona wypukła część garbu poprzez wycięcie fragmentów żeber i uniesiona lewa cześć grzbietu dzięki wykorzystaniu bloku silikonowego.

g8

Ta sama pacjentka. Stan po operacji obustronnej plastyki garbu, resekcji żeber po stronie wypukłej, elewacji strony wklęsłej z zastosowaniem bloku silikonowego. Widoczne wyrównanie wysokości grzbietu.

(PM)