Operacja Kyfozy - Pacjent 1

200809_3a
KYFOZA w przebiegu choroby SCHEREUMANNA.
20080925_pp1
Pacjent z chorobą SCHEREUMANNA widoczne okrągłe plecy.
20080925_pp2
Ta sama pacjentka widok z boku. Deformacja KYFOTYCZNA znacznego stopnia po przebytej chorobie SCHEREUMANNA.
20080925_pp3
Rentgen przednio - tylny. W tej projekcji kręgosłup w granicach normy.
20080925_pp4
Rentgen boczny kręgosłupa. Widoczna duża deformacja kyfotyczna 75 stopni.
200809_6a
Zdjęcie sródoperacyjne, stan po tylnej stabilizacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów. Pełna korekcja deformacji.
20080929_a3
Fotografia pacjentki po operacji widoczne jeszcze szwy.
20080929_a4
Pacjentka po operacji widok z boku.
20080929_a1
Rentgen po operacji w pozycji przednio tylnej.
20080929_a2
Rentgen w projekcji bocznej stan po stabilizacji.
20080929_a5
Rentgen boczny porównawczy przed i po stabilizacji pełna korekcja deformacji.

Operacja Kyfozy - Pacjent 2

t-2
RTG tego samego pacjenta po operacji kyfoza 51 stopni.
t-3
RTG pacjenta przed operacją kyfoza 92 stopnie.

(PM)